Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van de inhoudt onze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.
 

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.
 

Gelinkte websites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.
 

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Lockpicking is legaal en dient niet verward te worden met criminaliteit. Wij hebben op geen enkele manier de intentie om  criminaliteit op wat voor manier dan ook te steunen. We vinden simpelweg dat iedereen het recht heeft om de waarheid te weten over hoe hun eigen sloten werken. De Lockpicking Universiteit kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor uw eigen acties.

U kunt een keukenmes gebruiken om positieve dingen te doen zoals uw avondmaal klaarmaken voor uw gezin of een broodje klaar te maken maar ook voor negatieve dingen zoals voor een wapen of criminele activiteiten. Dit maakt het mes niet crimineel maar uw eigen acties en hoe u er mee omgaat!

Zo is lockpicking ook te gebruiken voor positieve dingen zoals wanneer u zichzelf heeft buitengesloten, fietssleutel kwijt bent of als u in een levensbedreigende situatie zit. Zo zijn er nog tal van voorbeelden waarbij lockpicking op een positieve manier gebruikt kan worden zonder ook maar iets crimineels!!

0 Shares

1 reactie op “Disclaimer”

  1. Tegenstrijdige informatie op deze pagina: “Zo is lockpicking ook te gebruiken voor positieve dingen”… En verderop “Lockpicking is dus niet bedoeld als praktisch hulpmiddel.”

    Voor mij is het een leuke sport. Maar een beknopt overzicht van de wetgeving en toepasselijke artikelen zal niet misstaan op een website als deze.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.